Individuální provázení Nespoutaným Tancem

Skrze rozvíjení přirozeného pohybu, práci s dechem, objevování a rozpouštění automatických pohybových vzorců, uvědomování se v těle a v prostoru, zkoumání souvislostí mezi kvalitou pohybu ve fyzickém těle, pružností či otevřeností v myšlení a vnímání (se) a skrze svobodný projev v Nespoutaném Tanci necháme rozvinout cestu ke Tvé autenticitě, sebevyjádření, uvolněník sobě sama.

PRO KOHO JE INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ?

  • Chceš se věnovat konkrétnímu tématu ve Tvém životě a prozkoumat jej do větší hloubky – skrze pohyb a tanec
  • Cítíš volání, ale tanec není oblast, ve které se cítíš komfortně (bez ohledu na důvod) a chceš to proměnit. Zároveň vnímáš, že potřebuješ více prostoru, času a možná i soukromí, než nabízí setkání ve skupině.
  • Režim Tvých dní Ti neumožňuje přihlásit se do skupiny
  • Prostě preferuješ individuál 🙂

 

VÝHODY:

Můžeme systematicky pracovat s konkrétními tématy a oblastmi, které jsou aktuální přímo pro Tebe – ve fyzickém těle i v životě. Škála technik a nástrojů, se kterými mohu při individuálním setkání pracovat, je mnohem širší než ve skupině. Obsah setkání můžeme operativně upravit vždy podle aktuální potřeby a vývoje „TEĎ“ – Tobě přesně na míru. Pokud je potřeba mluvené slovo, je pro něj větší prostor. Pravděpodobně se snadněji uvolníš a bude možné jít do větší hloubky než ve skupině.

Technické informace:

Délka trvání jednoho setkání: 1,5h

Termíny na základě individuální domluvy.

Technické informace k formátu:

Dvouhodinovka Nespoutaného Tance „VEČERNÍ ODVAZ“

Délka trvání: 2h

Četnost: 1x týdně

Počet setkání v jednom cyklu: 4